top of page
kk.jpg

КОНСТАНТИН
КОСТОСКИ

Роден

11.09.2008 година во Прилеп, Република Македонија

Основно училиште

Во 2014 година започнува основно училиште во градот каде што е роден, Прилеп во основно општинско училиште„Блаже Конески“

Средно училиште

Во 2023 та почнува со средно образование во „Ристе Ристески - Ричко“ насока, спортска гимназија.

Спортски клубови

Во 2019 година започнуваме со тренинзи за велосипедизам во Велосипедскиот клуб „Илинден“ од Прилеп

bottom of page